نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک هدیه چرمی مارس

649,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس چرمی
 • چهار عدد آبنبات عصایی
 • دو عدد شکلات کیندر غلات
 • دو عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد شکلات کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد شکلات کیندر بوئنو
 • یک عدد کیک کیندر
 • یک عدد شکلات کیت کت چانکی
 • یک عدد شکلات اسنیکرز
 • دو عدد شکلات مارس
 • یک عدد شکلات نوتلا 30 گرمی
 • یک عدد پاستیل هاربیو رولت
 • یک عدد شکلات کیندر جوی
 • یک عدد شامپاین بدون الکل می
 • یک عدد آدامس خمیری لوتی
 • یک عدد شکلات توییکس
 • یک عدد بیسکوئیت بیسکولاتا

پک هدیه چرمی نوتلا گو

299,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس چرمی
 • عروسک خرس قلب بدست
 • یک عدد شکلات نوتلا گو
 • یک عدد شکلات کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد کپسول
 • یک عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد پاستیل هاربیو رولت
 • یک عدد شکلات قلبی
 • یک عدد شکلات رافائلو
 • سه عدد آبنبات عصایی

پک هدیه صندوقی چرم لواکر

599,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس صندوقی چرم
 • عروسک خرس قرمز
 • دسته گل کاغذی
 • یک عدد شکلات سارلا 30 گرمی
 • یک عدد شکلات قلبی
 • یک عدد کیندر غلات
 • یک عدد کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد پاستیل هاربیو رولت
 • یک عدد بیسکوئیت لواکر
 • یک عدد شکلات کنت
 • یک عدد کیندر جوی
 • دو عدد کیندر مکسی
 • یک عدد شکلات 4 عددی کیندر
 • یک عدد شکلات کیت کت چانکی
 • یک عدد شکلات مارس
 • یک عدد کپسول
 • یک عدد شامپاین بدون الکل

پک هدیه قلبی کیندر جوی

499,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس قلبی
 • یک عدد شکلات کیندر جوی
 • یک عدد شکلات کیندر غلات
 • یک عدد شکلات قلبی
 • یک عدد کپسول
 • یک عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد کیک کیندر
 • یک عدد شکلات کیندر بوئنو
 • یک عدد اسمارتیز ام اند ام قوطی فلزی
 • یک عدد شکلات کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد شکلات نوتلا 30 گرمی
 • یک عدد آدامی خمیری لوتی
 • یک عدد شکلات لامپی
 • دو عدد آبنبات عصایی

پک هدیه مینی کیندر

259,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس گرد
 • یک عدد آبنبات عصایی
 • یک عدد کپسول
 • یک عدد شکلات کیندر جوی
 • یک عدد شکلات کیندر غلات
 • یک عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد شکلات کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد شکلات کیت کت چانکی
 • یک عدد شکلات اسنیکرز
 • یک عدد شکلات رافائلو
 • یک عدد اسمارتیز ام اند ام قوطی فلزی

پک هدیه صندوقی چرم کیت کت

800,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس صندوقی چرم
 • عروسک گاو نر
 • یک عدد پاستیل اولکر
 • یک عدد آبنبات عصایی
 • یک عدد شکلات کاپیتان بلک
 • یک عدد آدامس خمیری لوتی
 • یک عدد شکلات کیندر غلات
 • یک عدد شکلات کیت کت چانکی
 • یک عدد شکلات قلبی
 • یک عدد کپسول
 • یک عدد نوتلا گو
 • دو عدد شکلات کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد شکلات زنبوری
 • یک عدد شکلات توییکس
 • یک عدد شکلات مارس
 • یک عدد شامپاین بدون الکل
 • سه عدد شکلات فررو روشر

پک هدیه دیاموند میکس

399,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس سورپرایزی الماس
 • یک عدد نوتلا گو
 • یک عدد کیندر مکسی
 • دو عدد کیندر غلات
 • یک عدد بیسکوئیت لواکر
 • یک عدد شکلات توییکس
 • دو عدد شکلات مارس
 • یک عدد شکلات اسنیکرز
 • دو عدد شکلات کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد کیت کت چانکی

پک هدیه قلبی کیندر

399,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس قلبی
 • ده عدد شکلات کیندر جوی

باکس هدیه صندوقی چرم سارلا

699,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس صندوقی چرم
 • عروسک یونیکورن
 • دسته گل کاغذی
 • یک عدد شکلات کیندر جوی
 • یک عدد شکلات زنبوری
 • یک عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد شکلات کیندر بوئنو
 • یک عدد شکلات کیندر غلات
 • یک عدد پاستیل هاربیو رولت
 • یک عدد شکلات سارلا 30 گرمی
 • یک عدد شکلات اسنیکرز
 • یک عدد شکلات مارس
 • یک عدد شکلات توییکس
 • یک عدد شکلات رافائلو
 • یک عدد شکلات کیت کت دو انگشتی
 • یک عدد شکلات کیت کت چانکی
 • یک عدد شکلات قلبی
 • یک عدد آدامس خمیری
 • سه عدد شکلات فررو روشر
 • یک عدد شکلات قوطی فلزی کیت کت
 • یک عدد شکلات شیشه ای

پک هدیه صندوقی چرم ویژه کیندر

790,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس صندوقی چرم
 • عروسک یونیکورن خوابیده
 • دو عدد آبنبات عصایی
 • یک عدد شکلات قلبی
 • یک عدد شکلات کیندر جوی
 • دو عدد شکلات کیندر غلات
 • دو عدد کیک کیندر
 • دو عدد شکلات 4عددی کیندر
 • شش عدد شکلات کیندر مکسی
 • چهار عدد شکلات کیندر بوئنو

پک هدیه طلقی توییکس

369,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس طلقی
 • عروسک خرس قرمز
 • یک عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد آبنبات عصایی
 • یک عدد شکلات توییکس
 • یک عدد شکلات قلبی
 • یک عدد شکلات کیندر غلات
 • یک عدد شکلات کیندر جوی
 • یک عدد پاستیل هاربیو رولت
 • یک عدد شکلات رافائلو

پک هدیه طلقی هاربیو

399,000 تومان
 • این پک شامل:
 • باکس طلقی
 • عروسک خرس قرمز
 • دو عدد آبنبات عصایی
 • یک عدد شکلات نوتلا 30 گرمی
 • یک عدد پاستیل هاربیو رولت
 • یک عدد کپسول
 • یک عدد شکلات کیندر جوی
 • یک عدد شکلات 4عددی کیندر
 • یک عدد شکلات زنبوری
 • یک عدد کیک کیندر
 • یک عدد شکلات کیندر مکسی
 • یک عدد شکلات کیندر بوئنو