اول عروسک رو انتخاب کن!

حالا نوبت انتخاب باکس!

محتویات کادو چی باشه؟!